Skip to content

ZIUA PORŢILOR DESCHISE

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare începe în data de 16 februarie 2015. Fiecare unitate de învatamânt în care se organizează clasa pregătitoare organizează “Ziua porţilor deschise” în intervalul 18-26 februarie. Cu această ocazie, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

    Şcoala Gimnazială Florica va organiza o „Zi a porților deschise”, in data de 26 februarie 2015, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

          Pentru a facilita comunicarea dintre părinți și personalul didactic și informarea familiilor privind oferta educațională, la această activitate vor participa directorul unității de învățământ doamna Costache Liliana, cadre didactice care predau la clasa pregătitoare, reprezentanți ai părinților elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul școlar 2014 – 2015, precum și alte persoane desemnate de conducerea unității de învățământ.

OFERTĂ ȘCOLARĂ 2014 – 2015

MOTTO:

„Singura certitudine este că ziua de mâine ne va surprinde pe toţi”

A. Toffler

OFERTĂ ȘCOLARĂ

 

 Oferta ȘCOLII GIMNAZIALE Comuna FLORICA

 An școlar 2014-2015

 

Învățământ preșcolar:

Grupa mică – 17 preșcolari

Grupa mare – 15 preșcolari

 

Învățământ primar:

Clasa pregătitoare – 15 elevi

Clasa I – 15 elevi

Clasa a III-a – 19 elevi

Clasa a IV-a – 12 elevi

 

Învățământ gimnazial:

Clasa a V-a – 13 elevi

Clasa a VI-a – 15 elevi

Clasa a VII-a – 16 elevi

Clasa a VIII-a – 17 elevi

  

Istoric

 

Școala GIMNAZIALĂ Comuna FLORICA din FLORICA , a luat ființa în anul 1895, iar prima serie de elevi a făcut primul an școlar în perioada 1895/1896, în Școala care se numea pe atunci “Școala Florica”. A funcționat la început cu un număr de două clase într-o altă locație, după care s-a mutat în locația actuală, în corpul de clădire care a fost construit primul, în care își desfășura activitatea ciclul primar și gimnazial în două schimburi. Începând cu anul școlar 2013/2014 a fost dat în folosință noul cop al școlii, cele 8 clase de elevi învățând într-un singur schimb. Școala este dotată cu un laborator de informatică și o sală de sport. În cadrul școlii funcționează o bibliotecă. Grădinița cu program normal funcționează în clădire separată, cu două grupe de preșcolari , dată în folosință în anul 2009.

 

Proiecte-parteneriate

Proiectele și programele derulate în școala noastră:

Parteneriat Școală-Familie

Parteneriat Școală-Poliția Locală

Parteneriat Școală-Biserică

Parteneriat Școală-Biblioteca Județeană V.Voiculescu

Parteneriat Grădiniță-Școală

Parteneriat Grădiniță-Biblioteca Județeană V.Voiculescu

Parteneriat Grădiniță-Grădinița Clondiru, com. Ulmeni

Proiectul Național „Pui de românaș”

Proiectul Educațional Internațional

„TIMTIM-TIMY”

Centru Pilot de Învățare și Evaluare COMPER 

 

MISIUNEA SCOLII

     Şcoala noastra asigură condiţii de dezvoltare personală şi profesională pentru fiecare elev astfel încât aceştia să se integreze optim în societate la absolvirea studiilor şi să  contribuie la dezvoltarea comunităţii locale, este un centru de promovare a valorilor autentice şi a tradiţiilor specifice comunităţii în care funcţionează, asigură un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg. Vom încuraja fermitatea, disciplina susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi.

  

VIZIUNEA ȘCOLII

,,ȘCOALA DE ASTĂZI-VIITORUL DE MÂINE!”

 

Dezvoltarea unei  școli eficiente care să constituie un centru de formare şi dezvoltare comunitară.

 

Școala Gimnaziala Comuna FLORICA
Tel./fax. 0238/582755
Adresa: Strada Principală
Comuna Florica
Județul Buzău

Elevi inscrisi in prima etapa – clasa pregatitoare

Copiii admisi in prima etapa

 

Locuri ramase libere dupa prima etapa

Contact

ȘCOALA GIMNAZIALA FLORICA

Tel./fax.0238/582755
Adresa: Strada Principală
Comuna Florica.
Județul Buzău

E mail: scoalaflorica@yahoo.com

Informații utile părinților

Euro200 2012-2013
– Dosarele se primesc la Comisia din unitate.
– Calendarul Euro200.
– Consultați sitele EURO 200, și forumul.

Dragi părinti, pentru anul școlar 2013-2014,
Vă așteptam să înscrieți copiii preșcolari la noi. Pentru clasa pregătitoare, primar, gimnazial accesați secțiunea Oferta Scolii

Dragi părinti, veți fi înștiințați de ședințele care se vor tine pe parcursul anului școlar 2012/2013, prin fluturașii pe care îi veți primi cu doua zilei înainte de data în care se va tine ședința .

Informații utile elevilor

17 Septembrie 2012 – Deschiderea festivă a anului școlar 2012/2013

Proiecte-parteneriate

Proiectele și programele derulate în școala noastră:

– Proiect educational Economia bazata pe cunoaștere
– Parteneriat Scoală – Familie
– Parteneriat Scoală – Politia Locala
– Parteneriat Scoală – Biserica