Skip to content
Image

Statistica Medii Simulare Evaluarea Nationala 2016

Statistica Medii Simulare Evaluarea Nationala 2016

 

BUGET 2016

Activități extracurriculare 2014/2015

IMG_5185 IMG_5196IMG_5197

 

Scoala noua

Prezentarea şcolii

Şcoala Gimnazială comuna Florica dispune de o baza materială modernă, capabilă să răspundă exigenţelor impuse de comunitate în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare.

Astfel şcoala dispune de:

8 săli de clasă
– 1 laborator de informatică
– 1 bibliotecă cu peste 4.200 de volume;
– 1 sala de sport
– conectare la internet;
– reţea de alimentare cu apa bine întreţinută;
– retea de termoficare reabilitată;
– geamuri și uși termopan în toată şcoala.

În anul şcolar 2014-2015 şcoala are un efectiv de  122  elevi . Şcoala cuprinde 8  clase de elevi pe două cicluri de învăţămat ( cls. Preg.-IV şi cls. V-VIII ). În cadrul şcolii predau un număr de  18  de cadre didactice  dintre care 4 diriginți.

Numar de clase pe cicluri de invatamant:

Ciclul primar ( 61 elevi) – 4 clase

Cls. pregatitoare – 1 clasă

Cls. I – 1 clasă

Cls.a III-a – 1 clasă

Cls.a IV-a – 1 clasă

Ciclul gimanzial ( 61 elevi) – 4 clase

cls.a V-a – 1 clasă

Cls.a VI-a – 1 clasă

Cls.a VII-a – 1 clasă

Cls. a VIII-a – 1 clasă

ZIUA PORŢILOR DESCHISE

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare începe în data de 16 februarie 2015. Fiecare unitate de învatamânt în care se organizează clasa pregătitoare organizează „Ziua porţilor deschise” în intervalul 18-26 februarie. Cu această ocazie, părinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice.

    Şcoala Gimnazială Florica va organiza o „Zi a porților deschise”, in data de 26 februarie 2015, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

          Pentru a facilita comunicarea dintre părinți și personalul didactic și informarea familiilor privind oferta educațională, la această activitate vor participa directorul unității de învățământ doamna Costache Liliana, cadre didactice care predau la clasa pregătitoare, reprezentanți ai părinților elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul școlar 2014 – 2015, precum și alte persoane desemnate de conducerea unității de învățământ.